شرکت فناوری زیست آریا طوس شرکت فناوری زیست آریا طوس English

كمپاني IQ Products یکی از شرکت های تولید کننده ی معتبر هلندي ، در زمینه ي كيت هاي تشخيصي و آنتي باديهاي مونوكلونال فلوسايتومتري مي باشد.

اين محصولات شامل:

 

  • Antibodies
  • Transplantation
  • Perinatal
  • Sepsis and Inflammation
  • Specialties

 

فروش محصولات طبق سفارش امكان پذير مي باشد

 
 

www.iqproducts.nl